โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน Thai Lion Air

โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน Thai Lion Air "Rainy Good Price" ราคารวมเริ่มต้น 425 บาท (วันนี้ - ยังไม่มีกำหนด)

โปรโมชั่น Rainy Good Price จาก Thai Lion Air  เส้นทางในประเทศ ราคารวมเริ่มต้น 425 บาท
หาดใหญ่ - อุดรธานี ราคาเริ่มต้น 1,425 บาท
สิงคโปร์ ราคาเริ่มต้น 1,660 บาท
จาการ์ตา ราคาเริ่มต้น 1,760 บาท

เปิดจองวันนี้ - 10 มิ.ย. 59
เดินทาง 6 มิ.ย. - 30 ก.ย. 59

จองด่วน >> http://www.lionairthai.com/ << 
หรือสำรองที่นั่ง โทร 02 529 9999
หรือ ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นบนมือถือ (Thailionair)

ฟรี! เลือกที่นั่ง 
ฟรี! อาหารว่างบนเครื่องทุกเที่ยวบิน 
ฟรี! น้ำหนักกระเป๋าสัมภาระขึ้นเครื่อง 7 กก. 
ฟรี! น้ำหนักกระเป๋าสัมภาระโหลดใต้เครื่อง 15 กก.
(สำหรับเส้นทางในประเทศ)
ฟรี! น้ำหนักอุปกรณ์กีฬา 15 กก. 

**ราคาโปรโมชั่นมีที่นั่งจำกัดในทุกเที่ยวบิน อาจไม่มีในบางเที่ยวบิน สายการบินขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนข้อกำหนด / เงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไข
- ราคาบัตรโดยสารสำหรับออกบัตรโดยสารได้ตั้งแต่วันที่ 01 - 10 มิถุนายน 2559 
- ราคาบัตรโดยสารสำหรับเดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 06 มิถุนายน - 30 กันยายน 2559
- ราคาบัตรโดยสารที่แสดงในโปรโมชั่นนี้เป็นราคาบัตรโดยสารเที่ยวเดียว และรวมสิทธิประโยชน์ รวมถึงค่าภาษีและธรรมเนียมสนามบินเรียบร้อยแล้ว
- ฟรีโหลดกระเป๋าเดินทาง 15 กิโลกรัมสำหรับเส้นทางในประเทศ | 20 กิโลกรัมสำหรับเส้นทางระหว่างประเทศ // ฟรีโหลดอุปกรณ์กีฬา 15กิโลกรัม// เลือกที่นั่งฟรี  // ฟรี เสิร์ฟอาหารว่างบนเครื่อง
- ราคาโปรโมชั่นนี้สามารถใช้ได้เฉพาะเที่ยวบินของสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เท่านั้น
- โปรโมชั่นมีจำกัดที่นั่งทุกเที่ยวบิน
- ผู้โดยสารมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงวันหรือเวลาเดินทางจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลง 700 บาท และส่วนต่างของบัตรโดยสารใบใหม่ โดยต้องทำการเปลี่ยนแปลงก่อนเดินทาง 24 ชั่วโมง
- บัตรโดยสารไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อผู้โดยสาร และเส้นทางได้

*** สายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนข้อกำหนด / เงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***


ที่มาโปรโมชั่น https://goo.gl/ot27Gu

อัพเดตล่าสุด : 1 มิ.ย. 2559 | UIP : 3,703 | Page Views : 4,354

แสดงความคิดเห็น

Top