Banner
โปรโมชั่น Big C สะสมแสตมป์ แลกซื้อ ชุดแก้วสองชั้น เพียง 29 บาท

โปรโมชั่น Big C สะสมแสตมป์ แลกซื้อ ชุดแก้วสองชั้น เพียง 29 บาท (วันนี้ - 2 พ.ย. 2558)

Big C (บิ๊กซี) จัดโปรโมชั่น สะสมแสตมป์ แลกซื้อ ชุดแก้วสองชั้น คุณภาพสูง มาตรฐานเยอรมนี เมื่อ ช้อปทุก 500 บาท ต่อใบเสร็จ รับแสตมป์ 1 ดวง* เพื่อสะสมตามจำนวนที่กำหนด แลกซื้อชุดแก้วสองชั้น

รายละเอียดการแลกซื้อชุดแก้วสองชั้น

Big C สะสมแสตมป์ แลกซื้อ ชุดแก้วสองชั้น


เงื่อนไขในการแจกแสตมป์

 1. แสตมป์จะได้รับตามยอดเงินซื้อสินค้าจริงหลังหักส่วนลด ค่าบริการ และสินค้ายกเว้นได้แก่ การซื้อบัตรกำนัล บุหรี่ สุรา เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลล์ เครื่องดื่มชูกำลังแบบแพ็ค กาแฟกระป๋องแบบแพ็ค บัตรของขวัญ บัตรรหัสเติมเงินมือถือ ค่ามัดจำร้านแว่นตา ลูกค้าประเภทค้าส่ง ร้านค้าในพลาซ่า ศูนย์อาหาร และชุดแก้วสองชั้น Vivo บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้นำยอดเงินในใบเสร็จหลายใบมารวมกัน เพื่อแลกแสตมป์สะสมชุดแก้วสองชั้น
 2. บริษัทฯ จะทำการตัดคูปองท้ายใบเสร็จและแจกแสตมป์ทันทีหลังจากลูกค้าชำระค่าสินค้า ณ จุดชำระเงินแคชเชียร์ ที่บิ๊กซี บิ๊กซีจัมโบ้ บิ๊กซีมาร์เก็ต และมินิบิ๊กซี และของสงวนสิทธิ์ในการออกแสตมป์ใหม่ โดยลูกค้าไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์ในภายหลังได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่แจกแสตมป์ทดแทนหากติดแสตมป์ผิดที่

เงื่อนไขการแลกซื้อชุดแก้วสองชั้น  
 1. เมื่อสะสมแสตมป์ครบตามจำนวนที่กำหนด ลูกค้าจะสามารถแลกซ้อสินค้าได้เพียงรายการเดียว (1 ชิ้น) ต่อบัตรสะสมแสตมป์ 1 ใบ เท่านั้น
 2. แลกซื้อได้ที่จุดบริการลูกค้าของบิ๊กซีเท่านั้น และลูกค้าจะต้องทำการตรวจสอบรายการสินค้าที่แลกซื้อ มิฉะนั้นจะถือว่าการแลกซื้อชุดแก้วสองชั้นทั้งหมดเป็นอันสิ้นสุด
 3. บริษัทฯ รับเฉพาะแสตมป์ของโปรแกรมชุดแก้วสองชั้น Vivo ที่ออกโดยบริษัทฯ เท่านั้น และไม่อนุญาตให้ถ่ายเอกสารหรือคัดสำเนา แสตมป์จากโปรแกรมเก่าไม่สามารถนำมาใช้แลกซื้อชุดแก้วสองชั้น Vivo ได้
 4. หลังจากแลกซื้อสินค้าเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสินค้าหรือการแลกคืนแสตมป์เป็นเงินสด หรือการทดแทนสินค้าที่มีมูลค่าเท่ากัน
 5. บริษัทฯ จะทำการเรียกเก็บสมุดสะสมแสตมป์คืนเมื่อลูกค้าทำการแลกซื้อชุดแก้วสองชั้น และจะมอบสมุดสะสมแสตมป์ใหม่ให้กับลูกค้าเพื่อใช้ในการแลกซื้อสินค้าชิ้นต่อไป
 6. หากพบว่าสินค้าที่แลกซื้อไปในระหว่างช่วงโปรโมชั่นชำรุด เสียหาย ลูกค้าสามารถนำมาเปลี่ยนเป็นสินค้าชนิดเดียวกันที่บิ๊กซีสาขาที่แลกซื้อ ได้ภายใน 30 วัน นับจากวันแลกซื้อสินค้าโดยให้นำใบเสร็จรับเงินฉบับจริงมาแสดงด้วย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายของผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการใช้งานผิดพลาด ตกหล่นหรือชำรุดที่เกิดจากความประมาท และสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสินค้าเนื่องจากสาเหตุดังกล่าวข้างต้น 
 7. กรณีต้องการคืนสินค้า ลูกค้าต้องนำใบเสร็จรับเงินตัวจริงมาทำการคืนพร้อมกับตัวสินค้า
 8. บิ๊กซี บิ๊กซีเอ็กซ์ตร้า บิ๊กซีจัมโบ้ และบิ๊กซีมาร์เก็ต ร่วมรายการแลกซื้อชุดแก้วสองชั้น Vivo ยกเว้นมินิบิ๊กซี ไม่ร่วมรับแลกซื้อชุดแก้วสองชั้นนี้
 9. หากมีคำถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ กรุณาติดต่อที่ cservice@brandloyalty-int.com


ที่มาโปรโมชั่น http://goo.gl/TurhxK

อัพเดตล่าสุด : 6 ส.ค. 2558 | UIP : 8,024 | Page Views : 9,302

แสดงความคิดเห็น

Top