Banner
สิทธิพิเศษลูกค้าบัตรเครดิตยูโอบี UOB รับเงินคืนสูงสุด 12% ที่ปั๊ม ปตท.

สิทธิพิเศษลูกค้าบัตรเครดิตยูโอบี UOB รับเงินคืนสูงสุด 12% ที่ปั๊ม ปตท. (วันนี้ - 31 ธ.ค. 2558)

สิทธิพิเศษลูกค้าบัตรเครดิตยูโอบี รับเงินคืนสูงสุด 12% เมื่อเติมน้ำมันทุกๆ 800/เซลล์สลิปที่ปั๊ม ปตท. ทั่วประเทศ โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
 

รับเครดิตเงินคืน + รับเพิ่มสำหรับสมาชิก PTT Blue Card เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรเครดิตยูโอบี ในหมดอื่นๆ**
8% + 4% 30,000 บาทขึ้นไป/บัตร/เดือน เฉพาะลูกค้า Privilege Banking ที่มียอกเงินฝากและกองทุนรวม 3 ล้านบาทขึ้นไป
3% + 2% 15,000 บาทขึ้นไป/บัตร/เดือน สำหรับบัตรเครดิตยูโอบีทุกประเภท
2% + 1% 5,000 บาทขึ้นไป/บัตร/เดือน สำหรับบัตรเครดิตยูโอบีทุกประเภท
หมายเหตุ: จำกัดยอดใช้จ่ายสูงสุดเพื่อรับเครดิตเงินคืนที่ปั๊ม ปตท. 3,200 บาทขึ้นไป/บัตร/เดือน

เงื่อนไข
  • สงวนสิทธิ์เฉพาะบัตรเครดิตยูโอบี ที่ออกในประเทศเท่านั้นยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ โดยผู้ถือบัตรจะต้องคงสภาพ การเป็นสมาชิกบัตร และไม่ผิดนัดชำระจนถึงวันที่ธนาคารทำการเครดิตเงินคืนสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรที่ลงทะเบียน ผ่านระบบ SMS มายังหมายเลขที่กำหนดไว้ในสื่อส่งเสริมการขายนี้ กรณีมีผู้ถือบัตรหลักหลายใบให้ลงทะเบียนเพียง ครั้งเดียว (ค่าส่ง 3 บาท/ครั้ง/โปรแกรม) ยกเว้นผู้ถือบัตรเครดิตยูโอบี พรีเฟอร์ แพลทินัม ที่เป็นลูกค้า Privilege Banking ไม่ต้องลงทะเบียน SMS
  • การใช้สิทธิ์จะเริ่มมีผลใช้ได้กับยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ตั้งแต่เดือนที่ท่านได้ทำการลงทะเบียนแล้วเท่านั้น และจะไม่มีผล ย้อนหลังไปถึงยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในเดือนที่ผ่านมาแล้ว โดยผู้ถือบัตรจะต้องเก็บรักษาข้อความ SMS ตอบกลับการลง ทะเบียนที่ได้รับจากธนาคาร เพื่อนำมายืนยันในกรณีที่มีความจำเป็น
  • ยอดการใช้จ่ายที่นำมาคำนวณเครดิตเงินคืนต้องเกิดจากการใช้บัตรเครดิตเพื่อเติมน้ำมันที่ปั๊มปตท. โดยไม่รวมมินิมาร์ท และ ร้านค้าอื่นๆ ภายในปั๊ม ครบทุกๆ 800 บาทต่อเซลส์สลิป (เศษของ 800 จะไม่ถูกนำมาคำนวณ) ระหว่างวันที่ 1 พ.ค. - 31 ธ.ค. 2558 โดยยึดถือวันที่ทำรายการเท่านั้น (จำกัดยอดใช้จ่ายผ่านบัตรที่ปั๊มปตท. ไม่เกิน 3,200 บาท/บัตร/เดือน) ผู้มีสิทธิ์ได้รับเครดิตเงินคืน 8% สำหรับบัตรเครดิตยูโอบี ที่เป็นลูกค้า Privilege Banking จะต้องมียอดใช้จ่ายผ่านบัตร เครดิตยูโอบีในหมวดอื่นๆ ตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป/บัตร/เดือน และมียอดเงินฝากกับธนาคาร ตั้งแต่ 3,000,000 บาท/ เดือน ในเดือนที่ทำรายการจนถึงวันที่ธนาคารทำการเครดิตเงินคืน (หากมียอดเงินฝากกับธนาคารน้อยกว่าที่กำหนดไว้ และประสงค์จะรับเครดิตเงินคืน ลูกค้าจะต้องลงทะเบียน SMS เพื่อมีสิทธิ์รับเงินคืน 2% หรือ 3% เทียบเท่ากับลูกค้า บัตรเครดิตยูโอบี พรีเฟอร์ แพลทินัม ตามเงื่อนไขที่กำหนด) และผู้มีสิทธิ์ได้รับเครดิตเงินคืน 2% หรือ 3% สำหรับบัตร เครดิตยูโอบี ทุกประเภทจะต้องมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตยูโอบีในหมวดอื่นๆ ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป/บัตร/เดือน หรือ 15,000 บาทขึ้นไป/บัตร/เดือน (ไม่รวมยอดใช้จ่ายในหมวดน้ำมัน ประกัน กองทุนต่างๆ รายการผ่อนชำระของยอด ที่ยังไม่เรียกเก็บ ยอดเบิกเงินสดล่วงหน้า Fund Transfer รายการแลกเงินตราต่างประเทศผ่านบัตรฯ ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมทุกประเภท และรายการที่ถูกยกเลิกภายหลัง)
  • ผู้มีสิทธิ์ได้รับเครดิตเงินคืนเพิ่มอีก 4% สำหรับบัตรเครดิตยูโอบี ที่เป็นลูกค้า Privilege Banking และ 2% หรือ 1% สำหรับบัตรเครดิตยูโอบีประเภทอื่นๆ จะต้องเป็นสมาชิกปัจจุบันของ PTT Blue Card เท่านั้น โดยผู้ถือบัตรหลักจะต้องมี หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนตรงกับสมาชิก PTT Blue Card
  • ธนาคารจะทำเครดิตเงินเข้าบัญชีของผู้ถือบัตรหลักภายใน 60 วันนับจากเดือนที่ทำรายการ
  • ยอดใช้จ่ายของบัตรหลักและบัตรเสริมที่เรียกเก็บเงินจากผู้ถือบัตรเดียวกัน จะถูกนำมาคำนวณรวมเข้าในบัญชีของผู้ถือ บัตรหลัก กรณีผู้ถือบัตรหลักหลายใบ ยอดใช้จ่ายของแต่ละบัตรหลักจะนำมาคำนวณแยกออกจากกัน
  • ยอดการใช้จ่ายที่นำมาคำนวณในรายการนี้จะนับเฉพาะรายการค่าใช้จ่ายที่ได้ชำระตามรหัส Merchant Category Code (MCC) ที่ทาง VISA และ MasterCard® กำหนด ซึ่งเป็นยอดที่ถูกบันทึกเข้าระบบของธนาคารตามวันที่ทำรายการขอ อนุมัติ (Transaction Date) โดยจะยึดถือข้อมูลที่ธนาคารมีอยู่เป็นสำคัญ
  • ยอดใช้จ่ายไม่นับรวมยอดใช้จ่ายที่ถูกยกเลิกในภายหลัง
  • เงินเครดิตคืนไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนให้ผู้อื่นได้
  • ในกรณีมีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งใดๆ คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร 0-2285-1555


ที่มาโปรโมชั่น http://goo.gl/zCpX6A

อัพเดตล่าสุด : 2 มิ.ย. 2558 | UIP : 2,162 | Page Views : 2,109

แสดงความคิดเห็น

Top